Przejdź do treści

Opera na Zamku oraz Theater Vorpommern zapraszają instytucje kultury z Województwa Zachodniopomorskiegoi Landu Meklemburgia Pomorze Przednie do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych współpracy instytucji kultury z Województwa Zachodniopomorskiego z instytucjami kultury Landu Meklemburgia - Pomorze Przednie. Warsztaty odbywają się w ramach projektu Opery na Zamku i Theater Vorpommern pt. Trans-Opera - Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dążącego do zwiększenia dostępności i zaktywizowania uczestnictwa instytucji kultury z obszarów Pomorza Przedniego w projektach transgranicznych.
 
Celem warsztatów jest zachęcenie mniejszych ośrodków kultury do podejmowania współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz wspólne uczestnictwo w projektach międzynarodowych. Spotkania pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu współpracy transgranicznej w oparciu o współdziałanie z zagranicznymi partnerami oraz przy wsparciu dużych instytucji kultury z obu regionów.
 
Merytoryczna forma podjętej w ramach projektu współpracy będzie realizowana podczas interdyscyplinarnego i transgranicznego festiwalu artystycznego, łączącego twórców profesjonalnych oraz amatorów. Wybrane podczas warsztatów instytucje kultury będą miały możliwość aktywnego uczestniczenia w przygotowywaniu poszczególnych elementów festiwalu.
 
Warsztaty przeprowadzą wykwalifikowani specjaliści posiadający doświadczenie w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach z zakresu kultury.
 
 
Warsztaty odbędą się w Polsce i w Niemczech w terminach:
 

  1. GREIFSWALD (Niemcy): 26.05.2017                 
  2. STRALSUND (Niemcy): 27.05.2017
  3. TORGELOW (Niemcy): 29.05.2017
  4. SZCZECIN (Polska): 31.05.2017
  5. SZCZECIN (Polska): 01.06.2017
  6. SZCZECIN (Polska): 02.06.2017

 
Warsztaty odbędą się w godzinach: 11.00-16.00. Na wszystkich spotkaniach obecny będzie tłumacz.
 
 
*Warunkiem uczestnictwa w warsztatach w Szczecinie jest przesłanie zgłoszenia do 30 maja 2017 na adres: mpeszko@opera.szczecin.pl
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 91 434 81 39 lub 91 434 81 47.

---------------------------------------

Program Interreg South Baltic 2014-2020 jest instrumentem finansowym stworzonym dla współpracy państw położonych w obrębie południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego (https://southbaltic.eu/).
 
W ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 regiony o morskim charakterze i powiązane historycznymi związkami handlowymi mają możliwość rozwoju w różnych dziedzinach, w tym w zakresie współpracy transgranicznej na polu kulturalnym. Służy temu Projekt Trans-Opera Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera, obejmujący dwóch partnerów z Polski i Niemiec: Operę na Zamku w Szczecinie oraz Theater Vorpommern GmbH. Funkcję Lidera Projektu pełni Opera na Zamku.
 
Podstawowe informacje o Projekcie Trans-Opera:
 
* Lider Projektu (LP): Opera na Zamku w Szczecinie
* Partner (PP2): Theater Vorpommern GmbH (www.theater-vorpommern.de)
* Budżet Projektu: 320 383,31 EUR
* Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 272 325,91 EUR (https://ec.europa.eu/)
* Czas trwania Projektu: 21.11.2016 r. - 31.10.2018 r.
* Obszar Projektu: Województwo Zachodniopomorskie, Land Mecklenburg-Vorpommern
 
 
Cele i zadania Projektu Trans-Opera:
 
Projekt Trans-Opera jest szansą dla mniejszych ośrodków kultury, którym mimo wielkiej dobrej woli nie udaje się podjąć współpracy z innymi ośrodkami obszaru Południowego Bałtyku. Teoretycznie i polskie, i niemieckie instytucje kulturalne mają ogromne możliwości, by podjąć się organizowania wspólnych wydarzeń. Granica łączy, a odległości są niewielkie. W praktyce jednak niewiele ośrodków decyduje się na udział w projektach międzynarodowych. Działają w małych społecznościach, nie potrafią zorganizować wspólnego wydarzenia, choćby z powodu bariery językowej, czują się wyizolowane, wciąż brakuje im pieniędzy. Mówiąc krótko: nawiązanie współpracy z instytucją zza Odry w wielu przypadkach graniczy niemal z cudem. Mimo to wiele ośrodków nie spoczywa na laurach i interesuje się projektami prowadzonymi przez większy podmiot kulturalny. Podmiot ten pełni rolę lidera, partnera, pomocnika i ponosi odpowiedzialność za ogromną część realizowanego projektu.
 
Podstawowym celem Projektu Trans-Opera jest to, by więcej podmiotów i osób fizycznych z obszaru Południowego Bałtyku mogło wspólnie tworzyć wydarzenia kulturalne oraz by powstała sieć partnerów transgranicznych. Jest to również zgodne z nadrzędnym celem Programu Interreg South Baltic 2014-2020, zakładającego coraz większe zaangażowanie lokalnych ośrodków kultury z obszaru Południowego Bałtyku w działania transgraniczne. Opera na Zamku i Theater Vorpommern mają pomysł na zaangażowanie mniejszych ośrodków kulturalnych w takie działania poprzez przekazanie im praktycznej wiedzy, umiejętności i własnych doświadczeń. Projekt zakłada organizację warsztatów edukacyjnych, wykładów i spotkań dla grup z Polski i Niemiec prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie inicjatyw transgranicznych oraz połączenie ośrodków uczestniczących w warsztatach w pary lub grupy trwale współpracujące ze sobą w przyszłości. Minimum trzy połączone w partnerstwa grupy zobowiązane są w czasie trwania projektu i pod nadzorem obu Partnerów do przygotowania wspólnego występu artystycznego, koncertu lub wystawy, które zostaną zaprezentowane zarówno w Szczecinie jak i Stralsundzie podczas ogólnodostępnych festiwali transgranicznych. Na początek będzie to widowisko plenerowe Pajace- wspólna produkcja Partnerów Projektu, z udziałem lokalnych artystów, wolontariuszy i instytucji kulturalnych z obu regionów. Ponadto chór stanowiący integralną część przedstawienia będzie składał się z amatorów wybranych w drodze castingu zorganizowanym na polskim i niemieckim obszarze Południowego Bałtyku. Zwieńczeniem Projektu będzie opracowanie przez Partnerów przewodnika zawierającego wspólne osiągnięcia instytucji kulturalnych z obu stron Odry, z praktycznymi poradami dla ośrodków, które chciałyby w przyszłości podjąć współpracę z partnerami zagranicznymi.
 
 
Więcej o projekcie
 
O kolejnych działaniach związanych z realizacją Projektu Opera na Zamku będzie informowała również na Facebook: OperaNaZamku 

OCENA POTENCAŁU INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE KULTURY Z OBSZARU ZACHODNIEGO I PRZEDNIEGO POMORZA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ TRANSNARODOWYCH (2015)

Succes story - "Pajace"

Nagranie prezentuje materiał z przygotowań oraz realizacji międzynarodowego spektaklu Pajace R. Leoncavalla w ramach projektu Trans-Opera - Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera. W projekcie uczestniczyła Opera na Zamku oraz Theater Vorpommern z siedzibami w Greifswaldzie i Stralsundzie. Produkcji megawidowiska towarzyszyły polsko-niemieckie spotkania edukacyjne, warsztaty teatralne i wokalne dla chóru miejskiego i dziecięcego, a także koncerty, wystawy, festiwale i inne wydarzenia artystyczne. Projekt Trans-Opera zrealizowany został w latach 2017-2018.

Podstrony