Przejdź do treści

Poczuj Operę

Warsztaty "Poczuj Operę" to nowy projekt Opery na Zamku. Są to warsztaty o teatrze operowym dla osób słabowidzących i słabosłyszących.

Opera, jako najbardziej multimedialna ze sztuk, łacząca w sobie zarówno muzykę na żywo, śpiew i taniec ze sztukami plastycznymi  i multimedialnymi, oddziałuje bardzo intensywnie na wszystkie zmysły. Mimo to, środowiska osób słabowidzących i słabosłyszących do tej pory były wykluczone z jej odbioru.
Naszym celem jest edukacja artystyczna przy jednoczesnym rozwijaniu myślenia kreatywnego, stymulowaniu do działań artystycznych, twórczego aktywizowania tych, do tej pory wykluczonych z odbioru opery, środowisk.

Pierwsza część warsztatów, trwająca od października do grudnia 2018 roku to cykl warsztatów dla grup słabowidzących i słbosłyszących zapoznających z teatrem operowym, poszczególnymi aspektami jego działania. Każdy warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na warsztaty zapraszać będziemy też artystów współpracujacych z Operą na Zamku - muzyków, scenografów, dyrygentów, a także urozmaicać je muzyką na żywo i zwiedzaniem budynku Opery na Zamku. Każdy warsztat zakończy się wspólnym działaniem, których efekty będzie można zobaczyć (w różnej formie) na wystawie w marcu 2019 roku.

Finałem warsztatów "Poczuj Operę" będzie udział grup słabowidzących i słabosłyszących w spektaklu operowym ("Cosi fan tutte" W.A. Mozarta w marcu 2019 roku) - za pomocą pętli indukcyjnej osoby słabosłyszące będą mogły obejrzeć spektakl z dźwiękiem cyfrowo wzmocnionym w słuchawkach, a osoby słabowidzące usłyszą, specjalnie na te okazję napisaną, audiodeskrypcję spektaklu czytaną na żywo przez zawodowego lektora. Ponadto efekty półrocznej pracy będzie można zobaczyć na wystawie w Galerii O. i w specjalnie z tej okazji wydanym katalogu.


Warsztaty "Poczuj Operę" prowadzi wykwalifikowana kadra:

Anna Basek - autorka i prowadząca warsztaty "Tajemniczy świat opery" w Operze na Zamku, działająca w stowarzyszeniu "Nie ma bym" przy organizacji warsztatów rozwojowych dla mieszkanek Szczecina. Prowadziła zajęcia dla dzieci z matematyki, fizyki i statystyki.

Marta Peszko - autorka i prowadząca warsztaty "Tajemniczy świat opery" w Operze na Zamku, prowadziła m.in. zajęcia plastyczne w śweitlicach środowiskowych i zajęcia z historii sztuki w ramach Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych. 

Danuta Kłaczyńska - surdopedagog, tłumaczka i przewodnik osób głuchoniewidomych, instruktor szkoleń dla przewodników osób głuchoniewidomych. Przez 10 lat koordynator wolontariatu w Towarzystwie Pomocy Głuchoniemym, koordynator i pomysłodawca wielu projektów edukacyjnych.

Maciej Mizgalski - od czterech lat autor i prowadzący warsztaty "W blasku światła" o sztuce współczesnej dla osób słabosłyszących w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, prowadził też warsztaty kreatywne w ramach współpracy z Polską Fundacja Sportu i Kultury (Nordic Cross Point), organizator i koordynator wydarzeń kulturalnych, grafik i kurator, tworzy też multimedia i scenografię do teatrów i oper.

Partnerem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla dzieci słabosłyszących im. J. Tuwima w Szczecinie oraz inicjatywa OKO NA UCHO, która ma na celu popularyzaję audiodeskrypcji w polskich placówkach kulturalnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podstrony