Przejdź do treści

Premiera online "Issipile" – odkrywamy dziedzictwo kulturowe

Program: Kultura –  Interwencje 2021
Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury 
Kwota dofinasowania: 73 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 148 000,00 zł

Projekt obejmuje nagranie audio i video spektaklu - opery barokowej "Issipile" oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej. Rejestracja spektaklu planowana jest na 16 października 2021 roku, premiera online odbędzie się 25 października 2021 roku.
Opera barokowa "Issipile" skomponowana została w 1732 r. przez Antonia Bioniego - włoskiego kompozytora i śpiewaka działającego na terenie Śląska oraz Czech. Libretto napisał Pietro Metastasio - włoski pisarz, librecista i poeta na dworze wiedeńskim. 
Kompozytor spędził część życia we Wrocławiu, gdzie stworzył wiele utworów, w tym "Issipile" oraz wystawił aż 24 napisane przez siebie dzieła sceniczne. Jego twórczość i dorobek artystyczny nie są powszechnie znane. Premiera opery jest próbą wskrzeszenia tego cennego i unikatowego dziedzictwa kulturowego oraz przybliżenia polskiemu odbiorcy twórczości zapominanego kompozytora epoki baroku.

Podstrony