Przejdź do treści

Spotkania z operą dla osób wykluczonych

Program: Kultura dostępna (2022)
Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania MKiDN: 28 000 zł
Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 28 000 zł

SPOTKANIA Z OPERĄ dla osób wykluczonych
warsztaty wokół życia i twórczości Stanisława Moniuszki  – ojca polskiej opery narodowej


Miejsce spotkania: Opera na Zamku w Szczecinie

Czas trwania spotkania: 3 g 30 min. (w tym: zwiedzanie opery ok. 45 min., prezentacja postaci i twórczości Stanisława Moniuszki ok. 40 min., praca z archiwaliami oraz z wykorzystaniem autentycznych kostiumów i rekwizytów ok. 50 min., nauka śpiewu ok. 50 min., przerwy oraz krótki poczęstunek ok. 25 min.)

Uczestnicy: młodzież, dorośli i seniorzy – podopieczni ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, a także studenci uniwersytetów III wieku z obszarów zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem kulturowym z terenu województwa zachodniopomorskiego

Cel spotkania: przekazanie uczestnikom unikalnej dla nich wiedzy z zakresu teatru operowego i muzyki, poprzez pokazanie opery od kulis i prezentację twórczości Stanisława Moniuszki w oparciu o dzieła wybrane z archiwalnego i bieżącego repertuaru Opery na Zamku, a także pracę z wykorzystaniem materiałów z archiwum oraz z magazynów kostiumów i scenografii, oraz przez naukę śpiewu jednej z pieśni Stanisława Moniuszki, którą poprowadzi śpiewaczka operowa. 

Materiały: audio (mazur z opery „Straszny dwór”, pieśń Prząśniczka, arie: „Paria! Paria!”, „Cisza dokoła”) materiały audio-video (trailer ze spektaklu baletowego „Na Kwaterunku”), materiały graficzne (portrety Stanisława Moniuszki autorstwa Czesława Moniuszki, szkic Dworku Moniuszków  w Ubielu Napoleona Ordy, grafika banknotu 100 000 zł, rys. Ksawerego Pillatiego przedstawiający Moniuszkę podczas dyrygowania orkiestrą), archiwalia (projekty kostiumów, rekwizytów i scenografii  do oper: „Straszny dwór”, „Hrabina” i „Paria”), zdjęcia (fotografie ze spektakli, portrety  Stanisława Moniuszki oraz rodzinne, fot. instrumentów, na których grał, zdjęcie orszaku pogrzebowego), manekiny oraz kostiumy, dodatki do kostiumów i rekwizyty ze spektakli opery, tekst do nauki pieśni, karty z opisami zabytkowych, zamkowych przestrzeni opery.

Po warsztatach uczestnicy powinni znać wizerunek i orientować się w biografii Stanisława Moniuszki, potrafić powiązać miejsca z istotnymi faktami z życia kompozytora, umieć podać przykłady z twórczości Stanisława Moniuszki, rozumieć znaczenia pojęć związanych z operą jak np. „libretto”, wyróżniać i charakteryzować podstawowe nurty w twórczości Stanisława Moniuszki (opera, pieśń), rozumieć na czym polega szczególna obecność Moniuszki w polskiej kulturze. Ważne jest, by spotkanie w operze z twórczością Moniuszki sprawiło uczestnikom dużo radości.
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Podstrony