Przejdź do treści

Oto on, już jest! 
?Podręcznik dobrych praktyk w zakresie budowania potencjału współpracy transgranicznej w obszarze kultury?.

Ta niewielka książeczka w języku polskim, niemieckim i angielskim jest zbiorem cennych informacji na temat współpracy instytucji kulturalnych z różnych regionów i państw w dużych projektach. Można dowiedzieć się z niego m.in. czym są duże projekty w zakresie kultury, jak zacząć współpracę z lokalnymi lub zagranicznymi partnerami, jak przebiega formalizacja współpracy oraz jak ważne są spotkania, komunikacja i wymiana informacji, czy kwestie związane z finasowaniem. Niezależnie od tego czy jest to mała organizacja, stowarzyszenie, biblioteka, lokalny chór czy też duża instytucja jak teatr muzyczny, opera, muzeum, współpraca w ramach jednego projektu jest możliwa. Podręcznik powstał w oparciu o doświadczenia dwuletniej polsko-niemieckiej współpracy przy realizacji wielkiego widowiska ?Pajace?, w które włączyły się liczne grupy artystów amatorów z obu krajów. Wydarzeniu towarzyszyły mini spektakle, warsztaty wokalne i teatralne, koncerty, wystawy fotograficzne, performance. Powstały polsko-niemieckie partnerstwa, które podjęły współpracę nie tylko na czas trwania projektu ?Trans-Opera?, ale również zapowiedziały jej kontynuację w przyszłości. Zniknęły obawy finansowe, bariera językowa okazała się do pokonania, a realizacja wspólnych działań przyniosła wspaniałe efekty, wymierne korzyści, ogromną satysfakcję i duże doświadczenie. Zawiązały się nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Udział w projekcie, szczególnie grup artystów amatorów okazał się wspaniałą przygodą, której towarzyszyła radość ze wspólnego tworzenia czegoś wyjątkowego i unikatowego.

#Trans-Opera łączy ludzi!

Zachęcamy do pobrania podręcznika w wersji elektronicznej.

Podstrony