Przejdź do treści

Program: Infrastruktura kultury (2018-2019)
Instytucja Zarządzająca: Departament Finansowy MKiDN
Kwota dofinasowania MKiDN: 100 000 zł (2018), 200 000 zł (2019)
Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 100 000 zł (2018), 200 000 zł (2019)

W latach 2018-2019 Opera na Zamku w Szczecinie dokonała zakupu instrumentów muzycznych na potrzeby bieżącej działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie.
 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Podstrony