Przejdź do treści

Program: Edukacja kulturalna (2018-2019)
Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinasowania MKiDN: 30 000 zł (2018), 30 000 zł (2019)
Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 11 290 zł (2018), 10850 zł (2019)

Warsztaty "Poczuj Operę" dla  osób słabowidzących i słabosłyszących zostały zrealizowane w Operze na Zamku w 2018/2019 r. 

Celem warsztatów była edukacja artystyczna środowiska do tej pory wykluczonego z odbioru opery.
Pierwsza część warsztatów, trwająca od października do grudnia 2018 roku polegała na zapoznaniu osób słabowidzących i słabosłyszących z teatrem operowym i poszczególnymi aspektami jego działania. Każdy warsztat składał się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestniczyli w nich również gościnnie artyści współpracujący z Operą na Zamku - muzycy, scenografowie, kostiumografowie, dyrygenci, którzy opowiadali o swojej pracy. Warsztaty od stycznia do marca 2019 r. polegały na współpracy obu grup. Uczestnicy zwiedzili operę oraz wspólnie przygotowali m.in. programy do spektakli. Finałem warsztatów "Poczuj Operę" był udział grup słabowidzących i słabosłyszących w spektaklu operowym ("Cosi fan tutte" W.A. Mozarta w marcu 2019 roku), podczas którego za pomocą pętli indukcyjnej osoby słabosłyszące mogły obejrzeć spektakl z dźwiękiem cyfrowo wzmocnionym w słuchawkach, a osoby słabowidzące usłyszały, specjalnie na te okazję napisaną, audiodeskrypcję spektaklu czytaną na żywo przez zawodowego lektora. Efekty półrocznej pracy obu grup zostały zaprezentowane na wystawie oraz w katalogu. Partnerem projektu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima w Szczecinie oraz inicjatywa OKO NA UCHO, która ma na celu popularyzację audiodeskrypcji w polskich placówkach kulturalnych.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Podstrony