Przejdź do treści

Przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego: Skrzypce – I głos

Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego Skrzypce – I głos w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin i miejsce przesłuchania: 18.09.2023 r. (poniedziałek), godz. 11.00 Opera na Zamku (sala prób orkiestry)
przy ul. Korsarzy 34

Program przesłuchań:
Etap 1:
1. W.A. Mozart – I i II część koncertu skrzypcowego z kadencją do wyboru spośród:

  • G-dur (KV 216)
  • D-dur (KV 218)
  • A-dur (KV 219)

2. J. S. Bach – jedna część z dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo

Etap 2:
studia orkiestrowe (wskazane fragmenty):

  • W.A. Mozart – „Wesele Figara”
  • F. Mendelssohn – Scherzo ze „Snu nocy letniej”
  • G. Puccini – „Madama Butterfly”
  • F. Lehár – solo „Kraina uśmiechu”
  • P. Czajkowski – solo „Jezioro łabędzie”

Opera na Zamku zaprosi na przesłuchanie wybrane osoby.
Opera na Zamku zapewnia akompaniatora. Nuty studiów orkiestrowych ze wskazanymi fragmentami zostaną wysłane na adres mailowy po nadesłaniu zgłoszenia.

Termin składania zgłoszeń: 10.09.2023 r.

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać w formie elektronicznej pod adres: kladczuk@opera.szczecin.pl 

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Menu
Menu