Przejdź do treści

Opera na Zamku w Szczecinie zatrudni na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

Opera na Zamku w Szczecinie zatrudni na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

Miejsce pracy: Opera na Zamku w Szczecinie

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie i współpraca z firmami świadczącymi usługi na rzecz Opery na Zamku zakresie dostawy energii, wody, gazu, łączności telefonicznej i internetowej;
 • współpraca i nadzorowanie firm świadczących usługi z zakresu utrzymania systemów, urządzeń i budynku;
 • rozliczanie i wystawianie faktur;
 • tworzenie i prowadzenie zadań z zakresu budowlanego procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy: Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w Operze na Zamku;
 • nadzorowanie prac konserwatorskich wykonywanych w Operze na Zamku; współpraca ze wszystkimi działami Opery w zakresie bieżącej działalności

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne;
 • znajomość ustawy Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji robót budowlanych i remontowych w sektorze finansów publicznych;
 • umiejętność przeprowadzania procedury zakupowej w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • operatywność, komunikatywność, terminowość; umiejętność analizowania dokumentacji i interpretacji przepisów;
 • umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres mailowy: kadry@opera.szczecin.pl 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera na Zamku w Szczecinie,
2)u administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, tel. kom. 733 638 189;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania danych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych zależy wyłączenie od Państwa zgody i nie wpływa na możliwość prowadzenia rekrutacji.

Menu
Menu