Przejdź do treści

Zgłoszenia do 23. Wielkiego Turnieju Tenorów / Application for the 23rd Great Tenors Tournament

Zgłoszenia do 23. Wielkiego Turnieju Tenorów należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 23 czerwca 2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kladczuk@opera.szczecin.pl
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Opery na Zamku w Szczecinie.
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju.

***

Application for the 23rd Great Tenors Tournament shall be submitted on the application form until 23rd of June 2023 and sent by e-mail to: kladczuk@opera.szczecin.pl.
The date of application receipt by The Castle Opera in Szczecin is decisive for the admission of the application.
The application form is enclosed below as Annex no 1 to the Rules of the Tournament. 

Menu
Menu