Przejdź do treści

Uczestnicy 23. Wielkiego Turnieju Tenorów

Zgodnie z Regulaminem 23. Wielkiego Turnieju Tenorów, Dyrekcja Opery na Zamku w Szczecinie po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, oświadcza iż do Turnieju zakwalifikowały się następujące osoby:

***
Pursuant to the Terms and Conditions of The 23. Great Tenors Tournament the Board of The Opera at the Castle in Szczecin, having considered the submitted applications, declares that the following persons have qualified to the Tournament:

1. James Dalton Caran, USA
2. Dimo Georgiev, Bułgaria (Bulgaria)
3. Jaesung Kim, Korea Południowa (South Korea)
4. Sang Jin Kim, Korea Południowa (South Korea)
5. Dawid Kwieciński, Polska (Poland)
6. Albert Memeti, Polska / Chorwacja (Poland / Croatia)
7. Liang Wei, Chiny (China)
8. Shahram Yazdani, Iran / Niemcy (Iran / Germany)

Gratulujemy!
Congratulations!

Menu
Menu