Przejdź do treści

Festiwal MONIUSZKO INSPIRATION!

Program: „Moniuszko - Promesa 2019” 
Instytucja Zarządzająca: Instytut Muzyki i Tańca
Kwota dofinasowania MKiDN: 106 800 zł
Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 106 800 zł

W dniach 3-11 listopada 2019 r. w Operze na Zamku odbył się Festiwal Moniuszko Inspiration! z okazji 200. urodzin jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich Stanisława Moniuszki. Międzynarodowe grono artystów podczas 7 wydarzeń festiwalowych zinterpretowało muzykę Moniuszki w wielu oddalonych od siebie stylistykach. Od muzyki ludowej, poprzez balet i operę aż po jazz. Nie zabrało entuzjazmu wykonawców amatorów, talentu wschodzących gwiazd operowych scen, a także uznanych artystów o światowej renomie. Wydarzeniom artystycznym towarzyszyły panele dyskusyjne. 

Festiwal Moniuszko Inspiration! objął wydarzenia:
3.11.2019 – „Wieczór baletów polskich” 
5.11.2019 –  Kantata „Widma” S. Moniuszki na podstawie „Dziadów” A. Mickiewicza
6.11.2019 – „The jazz Brigade meet Moniuszko” 
7.11.2019 – Utwory religijne Stanisława Moniuszki na solistów, chór i organy
8.11.2019 – „Verbum nobile – szlachetne słowo honoru”
9.11.2019 – Recital Aleksandry Kurzak i Marka Ruszczyńskiego
10.11.2019 – Międzynarodowa Gala Operowa „Moniuszko – inspiracje”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Podstrony