Przejdź do treści

Zgłoszenia do 24. Wielkiego Turnieju Tenorów / Application for the 24rd Great Tenors Tournament

Zgłoszenia do 24. Wielkiego Turnieju Tenorów należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 27 czerwca 2024 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kladczuk@opera.szczecin.pl 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Opery na Zamku w Szczecinie.
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju.

***

Application for the 24rd Great Tenors Tournament shall be submitted on the application form until 27rd of June 2024 and sent by e-mail to: kladczuk@opera.szczecin.pl
The date of application receipt by The Castle Opera in Szczecin is decisive for the admission of the application.
The application form is enclosed below as Annex no 1 to the Rules of the Tournament. 

Menu
Menu